การเตรียมตัวก่อนการตรวจบ้านกับสแควร์วา

สิ่งที่ต้องจัดหา

-แบบแปลนบ้าน(สถาปัตย์)

   โดยให้ขอกับทางโครงการฯ ไว้เพื่อให้กับทางสแควร์วาในวันที่เข้าไปทำการตรวจสอบ โดยทางโครงการฯมีสิทธ์ที่ จะให้หรือไม่ก็ได้ ซึ่งถ้าหากได้ก็จะเป็นผลดีกับทางลูกค้าเองเพื่อใช้ในการตรวจสอบ และหากได้แบบมาแล้วนั้นควรตรวจสอบก่อน ว่าแบบบ้านที่เราได้มานั้นกลับด้าน (กลับซ้าย-ขวา) กับบ้านเราหรือไม่ แต่หากทางโครงการฯ สอบถามทางลูกค้า ว่าจะเอาไปทำอะไร ก็ให้ตอบไปว่าจะให้กับทางสแควร์วาเพื่อใช้ในการมารค์จุดหรือไว้ใช้แสดงจุดบกพร่องเพื่อให้การแก้ไขงานของทางโครงการฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย ในกรณีที่ทางโครงการฯไม่มีให้หรืออ้างว่าไม่สามารถให้ดูได้  ทางสแควร์วาก็จะหาแปลนบ้านจากทางเว็ปไซต์ของโครงการฯหรือไม่ก็จะสเก็ตซ์แปลนบ้านไว้เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขงาน(แต่ขอให้เป็นกรณีสุดท้ายน่ะครับ)เพราะอาจจะทำให้รายงานการตรวจสอบดูไม่เรียบร้อยและสวยงามเท่าที่ควรจะเป็น

-สเปควัสดุในสัญญา

  คือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดการใช้วัสดุต่างๆของตัวบ้านเช่น กระเบื้องขนาดเท่าไหร่ ฉนวนกันความร้อนมีหรือไม่สุขภัณฑ์ใช้ของอะไร และ อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ยี่ห้ออะไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการตรวจสอบในเรื่องของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ว่าตรงตามบ้านของท่านลูกค้าหรือไม่ ซึ่งในบางครั้งอาจจะไม่ตรงเนื่องจากอุปกรณ์บางตัวหรือ ยี่ห้อบางชนิดทางผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตไปแล้ว ดังนั้นทางโครงการฯ จะต้องทำการเปรียบเทียบวัสดุโดยคุณภาพวัสดุที่เข้ามาแทนจะต้องมีคุณภาพที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า

-ผังไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

 คือ เอกสารที่แสดงแบบแปลนอุปกรณ์ไฟฟ้า-สื่อสารไม่ว่าจะเป็น ปลั๊กไฟ สวิทซ์ไฟ ดวงโคม ตลอดจนถึงเต้ารับโทรศัพท์และเต้ารับทีวี  โดยจะแสดงทั้งตำแหน่ง ระยะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า-สื่อสาร การเดินแนวท่อและแนว สายไฟฟ้า เป็นต้น

-ตารางโหลด(Load Schedual)

 คือ เอกสารที่เป็นรูปแบบของตารางแสดงถึงข้อกำหนดต่างๆ ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยมีรายละเอียด เช่น ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ ซึ่ง อาจจะเป็นระบบไฟ 1 เฟส หรือ 3 เฟส   ระบบสายเมนไฟฟ้าและสายไฟฟ้าวงจรย่อยต่างๆ   ขนาดเมนเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ย่อยควบคุมวงจรย่อยต่างๆ   ขนาดท่อเมนและท่อในระบบวงจรย่อยต่างๆ  เป็นต้น         

-ผังประปา

 คือ แบบที่แสดงการเดินท่อระบบน้ำดีจากภายนอกบ้านสู่ภายในบ้าน ขนาดของท่อ ตำแหน่งการเดินท่อ ตำแหน่งของสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ ตลอดจนขนาดมิเตอร์น้ำที่ใช้ เป็นต้น

-ผังสุขาภิบาล

คือ แบบที่แสดงการเดินท่อระบบน้ำทิ้งจากภายในบ้านออกสู่ภายนอก ขนาดของท่อ ตำแหน่งการเดินท่อ ตำแหน่งถังบำบัดน้ำเสีย และตำแหน่งถังดักไขมัน เป็นต้น

 

สิ่งสำคัญที่สุดคือ

“บอกกับทางโครงการว่าจะมีบริษัทเข้าไปตรวจสอบ และให้จัดหาน้ำและไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการตรวจด้วย”

 

ข้อควรระวัง

-บางโครงการจะไม่ได้ติดตั้งก๊อกน้ำให้ก่อนโอน

 ให้เจ้าของบ้านติดต่อกับทางโครงการเพื่อติดตั้งก๊อกน้ำ หากต้องมีการเซ็นต์รับให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และลงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรว่าก๊อกน้ำที่ได้รับนั้นมีอะไรบ้าง

 

-สำหรับโครงการที่ไม่ได้ติดตั้งปัมพ์น้ำ

 ช่วยย้ำให้ทางโครงการจัดหาน้ำที่มีแรงดันพอสมควรในการตรวจสอบบ้าน (ควรมีความแรงเทียบเท่ากับแรงดันของน้ำที่ต่อตรงกับการประปา)

ขออภัย หน้านี้ไม่ได้เปิดให้แสดงความเห็น