โปรโมชั่นช่วงนี้ โปร 1 ฟรี 1 ขยายเวลาตามคำเรียกร้องจากลูกค้า

โปรโมชั่น 1 FREE 1

คื ทางสแควร์วาจะเข้าไปตรวจครั้งแรก พร้อมส่งรายงานให้ลูกค้า” และจะตรวจซ้ำครั้งที่ 2 ให้ฟรี

(กรณีที่ลูกค้าต้องการให้เข้าไปดูความเรียบร้อยหลังจากโครงการแก้ไขแล้วเสร็จ)

“” พร้อมรายงานที่เป็นรูปเล่มแบบ Hard CopY ในวันที่เข้าไปตรวจรอบที่ 2 ค่ะ””

….จองวันตรวจสอบได้เลยค่ะ…..

สนใจใช้บริการติดต่อ : 02-951-4243    เวลา: 9.00-18.00 น. จันทร์-เสาร์

คิดค่าบริการตามพื้นที่ใช้สอย น่ะค่ะ” ….จองวันตรวจสอบได้เลยค่ะ…..

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ต้องเป็นบ้านหลังเดิมที่เคยเข้าไปตรวจสอบครั้งแรกเท่านั้น ไม่สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ตรวจในหลังต่อไปได้ ค่ะ