ทำไมต้องเลือก “สแควร์วา”

-ให้บริการในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามบุคคล
-ผู้ตรวจสอบเป็นบุคคลากรของบริษัทเอง ไม่ใช่ freelance
-เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง จัดสวน และตกแต่งภายใน บุคคลากรผ่านงานรับเหมา และงานตรวจสอบมาก่อน
-ตรวจสอบละเอียดครบทุกระบบ เช่น งานไฟฟ้าตรวจสอบการเดินสายที่โครงการเดินสายไว้ให้ทุกจุด
-ตรวจสอบตามจริงบนพื้นฐานทางทฤษฏีและปฏิบัติ ว่าจุดไหนควรแก้จุดไหนไม่ควรแก้
-รายงานการตรวจสอบละเอียดชัดเจน พร้อมคำแนะนำและรูปประกอบ (ใช้เวลาทำรายงานในแต่ละหลังประมาณ 1 วันเต็มๆ)
-โทรปรึกษากับวิศวกรได้ตลอด แม้จะใช้บริการไปแล้วก็ตาม
-โทรคุยกับโครงการให้ในกรณีมีข้อสงสัยในงานแก้ไข Defect
-ไม่ทิ้งให้เจ้าของบ้านเคว้งคว้างหลังการเข้าตรวจสอบ และไม่ทิ้งปัญหาให้เจ้าของบ้านเถียงกับโครงการเอง
-ต่อรองกับโครงการให้ในสิ่งที่เจ้าของบ้านควรจะได้

ขออภัย หน้านี้ไม่ได้เปิดให้แสดงความเห็น