บริการของเรา (ตรวจบ้านก่อนโอนและระหว่างก่อสร้าง)

บริการของเรา Squarewa

บริการการตรวจสอบของ “สแควร์วา” มี 2 บริการให้เลือก คือ

1.บริการงานตรวจบ้านก่อนโอน คือ งานตรวจสอบหรือตรวจรับมอบบ้านก่อนทำการโอน โดยทางโครงการจะแจ้งทางลูกค้าให้เข้ามาตรวจรับมอบบ้าน และทางลูกค้าก็จะโทรมาติดต่อเพื่อทำการนัดคิวกับทางสแควร์วา ซึ่งอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอยของแต่ละหลัง เมื่อถึงเวลานัดหมายทางสแควร์วาก็จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบงานโดยมีวิศวกร 2 ท่าน(เป็นอย่างน้อย)ซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับข้อบกพร่องของบ้านแต่ละหลัง(จะไม่ fix เรื่องเวลา)ซึ่งปกติก็จะใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งวันในการตรวจสอบ หลังจากตรวจเสร็จก็จะ brief รายการให้กับทางลูกค้าและโครงการฟังร่วมกันและหาจุดจบในการแก้ไขงานว่าจุดไหนควรแก้หรือไม่อย่างไรซึ่งจะมีสติ๊กเกอร์แปะตำแหน่งการแก้ไขไว้ทุกจุด และจะสำเนาตัว Report (มือ)ให้กับทางโครงการเพื่อให้ทางโครงการได้ดำเนินการแก้ไขงานไปก่อน หลังจากนั้นอีกประมาณ 3-5 วัน จะส่งรายงานให้กับลูกค้าทางอีเมลล์อีกครั้ง สำหรับห้อข้อการตรวจสอบแยกเป็นหมวดได้ดังนี้

1.1 งานสถาปัตยกรรม

-งานผนัง ได้แก่ การฉาบ ความเรียบร้อยของวัสดุบุผิว/งานสี แนวดิ่งฉาก ขอบมุม บัวเชิงเพดาน/ผนัง

-งานประตู-หน้าต่าง ได้แก่ กรอบบาน ตัวบาน อุปกรณ์ใช้พ่วงเช่น ลูกบิด มุ้งลวด การรั่วซึม

-งานฝ้า ได้แก่ ความเรียบร้อยในการขัดแต่ง เหลี่ยมมุม ความเรียบร้อยของงานสี รอยรั่วซึม

-งานพื้น ได้แก่ ความเรียบร้อยของวัสดุปู(สี/ลาย) ความสมบูรณ์ของงานปู

1.2 งานใต้หลังคา

-งานโครงสร้างหลังคา ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุถูกต้องตามมาตรฐาน ความเรียบร้อยของการติดตั้ง ตรวจสอบสภาพของแผ่นสะท้อนความร้อน

-งานท่อใต้หลังคา ได้แก่ การวางตำแหน่ง/การติดตั้ง/ความเรียบร้อยของการเดินสายไฟและสายโทรทัศน์ /โทรศัพท์

-งานฝ้าเพดาน ได้แก่ ความถูกต้องของวัสดุที่ใช้ทำฝ้าเพดาน และความถูกต้องของงานติดตั้ง

1.3 งานระบบประปาและสุขาภิบาล

-งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องน้ำ ได้แก่ ความเรียบร้อยของตัวสุขภัณฑ์และการติดตั้ง (พบ Defect บ่อย)

-งานระบบท่อ ได้แก่ การรั่วซึมของท่อที่ต่อออกจากสุขภัณฑ์ (พบ Defect บ่อย)

-งานระบบถังบำบัด(ระบบน้ำเสีย) ได้แก่ การระบายน้ำของถังบำบัดและบ่อดักไขมันสู่ท่อระบาย งานระบบน้ำดี ได้แก่ การทำงานของปั๊มน้ำ การติดตั้งวาล์ว ควบคุมระบบน้ำดี การเดินท่อ ความแรงของน้ำ

1.4 งานระบบไฟฟ้า

-งานไฟฟ้าหลัก ได้แก่ ตู้เมนไฟ ความถูกต้องของขนาดเบรกเกอร์เมน/เบรกเกอร์ย่อย (พบ Defect บ่อย) และสายไฟเมน/สายไฟย่อย ความถูกต้องของการต่อวงจร ความถูกต้องของการต่อสายโทรศัพท์เข้าห้อง/การต่อสายอากาศโทรทัศน์

-งานไฟฟ้าแสงสว่าง ได้แก่ ความสมบูรณ์ของดวงโคม การติดตั้ง ความสว่าง

-งานไฟฟ้ากำลัง ได้แก่ ความสมบูรณ์ของปลั๊กไฟฟ้า ความสมบูรณ์ของการทำงานสายดิน

-งานปรับอากาศ ได้แก่ การทำงานของเครื่องปรับอากาศ

1.5 งานภายนอกอาคาร

-งานระบายน้ำ ได้แก่การระบายน้ำของท่อระบายน้ำรอบอาคาร เศษวัสดุภายในท่อ ความเรียบร้อยของฝาท่อ

-งานสถาปัตยกรรมภายนอก ได้แก่ การทาสี/วัสดุบุผิว ชายคา ฝ้าระแนงรอบอาคาร

-งานกำแพงรั้ว ได้แก่ การฉาบ ความเรียบร้อยของวัสดุบุผิว/งานสี แนวดิ่งฉาก ขอบมุม

-งานรั้ว ได้แก่ สภาพโดยทั่วไป การเปิด-ปิด อุปกรณ์ที่ใช้ร่วม

-งานสวน ได้แก่ การปรับระดับดิน/ไม่มีเศษวัสดุ

-งานที่จอดรถ ได้แก่ ความเรียบร้อยของวัสดุปู ความสมบูรณ์ของการปูผิว สี/ลาย ความลาดเอียงของพื้น ฝ้า หลังคา

2.บริการงานตรวจบ้านกำลังก่อสร้าง คืองานตรวจสอบระหว่างก่อสร้าง ซึ่งขั้นตอนการติดต่อจะเหมือนกันกับงานตรวจบ้านก่อนโอน แต่จะแตกต่างกันเล็กน้อยคือ หัวข้อการตรวจสอบและวิธีการ ซึ่งจะขึ้นอยู่บ้านแต่ละหลัง และความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ครับ สำหรับห้อข้อการตรวจสอบแยกเป็นหมวดได้ดังนี้

2.1 หมวดงานวางผัง(1)

-ตรวจสอบงานรักษาหมุดอ้างอิง หมุดระดับ ไปจนกระทั่งงานก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ

-ตรวจสอบงานวางผัง(ตามค่า coordinate)

-ตรวจสอบตำแหน่งการวางหมุด(gridline) ตามตำแหน่งเสาบ้าน

-ตรวจสอบค่าระดับอ้างอิงต่างๆ (โดยกล้องสำรวจ)

2.2 หมวดงานวางเข็มเจาะ(2)

-ตรวจสอบตำแหน่งและระดับ

2.3 หมวดงานฐานราก,ตอม่อ (3)

-ตรวจสอบตำแหน่ง,ระดับ,ขนาด และจำนวน(ตามแบบการก่อสร้าง)

2.4 หมวดงานคานคอดิน(ก่อนปิดพื้น) (4)

-ตรวจสอบระดับเทคอนกรีต ตำแหน่ง, จำนวน และผิวคาน

-ตรวจสอบงานเตรียมพื้นที่วางคาน(งาน Lean)

-ตรวจสอบงานหลังจากการถอดแบบหล่อคอนกรีต

-ตรวจสอบตำแหน่ง,ระดับ,จำนวน

2.5 หมวดงานวางระบบท่อใต้พื้นชั้น 1(ท่อประปา,ท่อปลวก,ท่อไฟ) (4)

-ตรวจสอบแนวทางการเดินท่อ,ตำแหน่ง sleeve ท่อต่างๆ (ตามแบบการก่อสร้าง)

-ตรวจสอบการทดสอบระบบปลวกทั้งหมด(หลังจากวางท่อเสร็จแล้ว)

-ตรวจสอบการวางท่อระบบประปา(ท่อจริง)

2.6 หมวดงานพื้นชั้น1 (5)

-ตรวจสอบงานวางท่อประปาและพื้นห้องน้ำ

-ตรวจสอบงานเท Topping พื้น ชั้น 1

-ตรวจสอบงานวาง sleeve งานระบบ(ถ้ามี)

2.7 หมวดงานเสาโครงสร้างชั้น 1 (5)

-ตรวจสอบงานวางเหล็กเสาโครงสร้างและตำแหน่งเสาโครงสร้าง(ตามแบบก่อสร้าง)

-ตรวจสอบงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต

-ตรวจสอบแนวดิ่งของเสาโครงสร้าง

2.8 หมวดงานวางคานชั้น 2 และงานระบบท่อประปา(6)

-ตรวจสอบระดับเทคอนกรีต

-ตรวจสอบงานวาง sleeve ท่องานระบบทั้งหมด (ตามแบบก่อสร้าง)

-ตรวจสอบงานผิวคาน(หลังจากถอดแบบหล่อคอนกรีต)

2.9 หมวดงานพื้นชั้น 2(7)

-ตรวจสอบงานวางท่อประปาและพื้นห้องน้ำ

-ตรวจสอบงานเท Topping พื้น ชั้น 2

-ตรวจสอบงานวาง sleeve งานระบบ(ถ้ามี)

2.10 หมวดงานบันได(โครงสร้าง) (7)

-ตรวจสอบโครงสร้างบันได

-ตรวจสอบชนิดวัสดุและขนาด(กรณีเป็นบันไดไม้)

2.11 หมวดงานเสาโครงสร้างชั้น 2 (7)

-ตรวจสอบงานวางเหล็ก

-ตรวจสอบงานเข้าแบบหล่อคอนกรีต

-ตรวจสอบงานวาง sleeve ท่องานระบบ(ถ้ามี)

2.12 หมวดงานโครงสร้างหลังคา(8)

-ตรวจสอบงานความสมบูรณ์ของวัสดุ(ลักษณะ,ขนาด)

-ตรวจสอบงานเชื่อมเหล็ก

-ตรวจสอบงานระดับอะเส อกไก่เป็นต้น

-ตรวจสอบงานมุงหลังคา

2.13 หมวดงานก่อผนังชั้น1 (8)

-ตรวจสอบงานแนวผนัง(แนวราบ-แนวดิ่ง)

-ตรวจสอบงานเอ็น-ทับหลังคอนกรีต

-ตรวจสอบลักษณะการก่ออิฐ

2.14 หมวดงานระบบท่อไฟฟ้า-สื่อสาร,ประปา-สุขาภิบาล ชั้น1 (8)

-ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบในผนัง

-ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบตรงเพดาน

-ตรวจสอบงานติดตั้งกล่องไฟ(ตำแหน่ง,ระยะ,จำนวน )

-ตรวจสอบงานทดสอบหารอยรั่ว/ซึม ระบบประปา

-ตรวจสอบงานร้อยสายไฟ

2.15 หมวดงานผนังชั้น2 (9)

-ตรวจสอบงานแนวผนัง(แนวราบ-แนวดิ่ง)

-ตรวจสอบงานเอ็น-ทับหลังคอนกรีต

-ตรวจสอบแนวการฉาบ

-ตรวจสอบการจับเซี้ยมเสา,คาน,วงกบ เป็นต้น

-ตรวจสอบความเรียบร้อยของบัวปูนและขอบปูนรอบวงกบ

2.16 หมวดงานระบบท่อไฟฟ้า-สื่อสาร,ประปา-สุขาภิบาล ชั้น2 (9)

-ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบในผนัง

-ตรวจสอบงานวางแนวท่องานระบบตรงเพดาน

-ตรวจสอบงานติดตั้งกล่องไฟ(ตำแหน่ง,ระยะ,จำนวน )

-ตรวจสอบงานทดสอบหารอยรั่ว/ซึม ระบบประปา

-ตรวจสอบงานร้อยสายไฟ,ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามวงจรย่อยต่างๆ

2.17 หมวดงานตั้งวงกบ(ประตู-หน้าต่าง) (10)

-ตรวจสอบระดับ,ดิ่ง

-ตรวจสอบสเปกวัสดุ

-ตรวจสอบขนาดสภาพ และตำแหน่งการติดตั้ง

2.18งานฝ้าเพดาน (10)

-ตรวจสอบระดับ(ตามแบบ)

-ตรวจสอบระยะโครงเคร่า

-ตรวจสอบวัสดุแผ่นฝ้า,การเก็บงานโป๊วหัวตะปูและรอยต่อแผ่น

-ตรวจสอบตำแหน่งช่อง SERVICE

2.19 หมวดงานปูพื้นผิว(กระเบื้อง,หินอ่อน,ปาร์เก้,ลามิเนต เป็นต้น) (หลังจากการติดตั้ง) (11)

-ตรวจสอบสเปคของวัสดุ

-ตรวจสอบระดับการปู(slope)

-ตรวจสอบถูกต้องและความเรียบร้อย (ตามแบบก่อสร้าง)

2.20 หมวดงานติดตั้งสุขภัณฑ์(11)

-ตรวจสอบสเปค,ยี่ห้อ,รุ่น

-ตรวจสอบตำแหน่งและระดับการติดตั้ง

-ตรวจสอบการรั่วซึมและความแข็งแรง

2.21 งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า(11)

-ตรวจสอบการติดตั้งโคมไฟ,ปลั๊กไฟ,สวิทซ์ไฟ เป็นต้น

-ตรวจสอบการทำงานของโคมไฟ,ปลั๊กไฟ,สวิทซ์ไฟ เป็นต้น

-ตรวจสอบตำแหน่ง,การติดตั้ง และการใช้งานของตู้โหลดไฟฟ้า

-ตรวจสอบสเปกของอุปกรณ์

2.22 หมวดงานระบบภายนอก(ก่อนกลบดิน) (12)

-ตรวจสอบงานติดตั้งถังบำบัด

-ตรวจสอบงานติดตั้งปัมพ์น้ำและแท่นวางปัมพ์

-ตรวจสอบงานติดตั้งบ่อพักและงานท่อใต้ดินรอบบ้าน

2.23 หมวดงานถนน,งานรอบบ้านและโรงจอดรถ(13)

-ตรวจสอบงานการบดอัดดิน(ถนน,รอบบ้าน)

-ตรวจสอบการวางเหล็กและเทพื้น(โรงจอดรถ)

2.24 หมวดงานทาสี(13)

-ตรวจสอบสเปคของสี

-ตรวจสอบงานทาสีภายใน

-ตรวจสอบงานทาสีภายนอก

2.25 หมวดการส่งมอบงาน(งวดสุดท้าย)

-ตรวจสอบงานรับมอบบ้านหรือตรวจสอบบ้านก่อนโอน (กรณีเจ้าของบ้านต้องการตรวจเพิ่ม) (14)

หมายเหตุและเงื่อนไข

-การตรวจสอบงานระหว่างการก่อสร้างจะมีทั้งหมดมี 24 หมวด สำหรับ หมวดที่ 25 จะเป็นงานตรวจสอบ

ความเรียบร้อยงานทั้งหมด ซึ่งจะเป็นขั้นตอนเหมือนกับการรับมอบบ้าน

-หมายเลขที่อยู่ข้างหลังภายในหมวดงานต่างๆ(อักษรสีแดง)จะเป็นลำดับขั้นตอนในการเข้าไปตรวจสอบ

ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง(ระยะเวลา)

-ทางสแควร์วาจะเข้าตรวจสอบงานตามจำนวนครั้งที่ระบุไป คือ 13 ครั้ง (เฉพาะบ้าน 2 ชั้น)

โดยหากมีการว่าจ้างให้เข้าไปตรวจสอบงานในเกินจำนวนตามรายละเอียดขั้นต้น จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

(ตามจำนวนครั้งที่เข้าไป)

-ทางสแควร์วามีหน้าที่เข้าไปช่วยในการตรวจสอบงาน(inspector)เท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ควบคุมงาน โดยจะ

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานก่อสร้าง คือ หากผู้รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างเกินกำหนด

ระยะเวลาจากสัญญาว่าจ้าง

-เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าประกอบในการตัดสินใจว่าจ้างทางสแควร์วาให้ไปเป็น

ผู้ช่วยในการตรวจสอบ ซึ่งจะเป็นรายการที่มีเฉพาะหัวข้อการตรวจสอบ โดยจะมีรายละเอียดในการ

ตรวจสอบที่มากกว่านี้ อีกครั้งตามจำนวนครั้งที่เข้าไปทำการตรวจสอบ ซึ่งจะแสดงเป็นรูปเล่มให้กับลูกค้า

อีกครงั้ หลังจากตรวจสอบแล้วเสร็จไม่เกิน 5วันทำการ ครับ