ม.มณีรินทร์

สถานที่ : อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รายละเอียด : ตรวจสอบงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานสุขาภิบาล งานไฟฟ้า งานประปา พร้อมรายงานการตรวจสอบ

ดูลูกค้าทั้งหมดของเรา