ภัทรโมทาวน์

ภาพรวมหน้าบ้าน

เจ้าของบ้าน: คุณประพิมพ์พร

 

เนื่องจากเจ้าของบ้านต้องบินไปต่างประเทศบ่อย จึงเลือกใช้บริการแบบ “เหมา เหมา”
โดยให้ สแควร์วา ดูแลงานบริการเรื่องการซ่อมจุด defect ต่างๆ โดยให้ติดต่อกับโครงการโดยตรง
และ สแควร์วา จะประสานงานจนโครงการซ่อมจุด defect จนเรียบร้อย

สถานที่ : แจ้งวัฒนะ                                 

 

picture101  picture81  picture71  picture61   picture21  picture51  picture41    

ดูลูกค้าทั้งหมดของเรา