โครงการบ้านกลางเมือง(ลาดปลาเค้า)

dsc00413

เจ้าของบ้าน: คุณ วันวิสา  

           “วิศวกร และสถาปนิก เข้าตรวจบ้านให้บริการดี ประทับใจ”

SQW:คุณวันวิสา ใช้บริการแบบโปรโมชั่น 2 ครั้ง (โครงการที่นี่ยอมรับความคิดเห็นและเต็มใจพร้อมที่จะแก้ไขงานข้อบกพร่อง 

                                                         ถือว่าเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีมากครับ)
สถานที่ : โครงการบ้านกลางเมือง(ลาดปลาเค้า)            DATE : 6 ตุลาคม 2553  

dsc00415 dsc00414 dsc00416

ดูลูกค้าทั้งหมดของเรา