เดอะแกรนด์(พระราม 2)

dsc02404

เจ้าของบ้าน: คุณ นรา   DATE : 14 พฤศจิกายน 2553  

                “สามารถให้ข้อมูลสิ่งที่ควรปรับปรุงได้ดีกว่าผู้รับเหมา ครับ”

          

SQW: คุณ นราใช้บริการแบบครั้งเดียว(เพราะบ้านค่อนข้างจะเรียบร้อยมากแล้ว ครับ)  

dsc02403 dsc02405 dsc02406

ดูลูกค้าทั้งหมดของเรา