โครงการ ชัยพฤกษ์ วัชรพล(แลนด์ แอนด์ เฮาส์)

dsc00477

เจ้าของบ้าน: คุณ โอะ      DATE : 6 ตุลาคม 2553  

                   “พอใจมากค่ะ จะแนะนำลูกค้าต่อให้ค่ะ”

          

SQW: คุณ โอะใช้บริการตรวจแบบโปรโมชั่น 2 ครั้ง  

dsc00422 dsc00476 dsc00444 dsc00475

ดูลูกค้าทั้งหมดของเรา