แบบบ้าน I*Modern (แลนด์แอนด์เฮ้าส์)

พฤกษ์ลดา

เจ้าของบ้าน: คุณณรงค์ฤทธิ์

“หัวหน้าที่่ทำงานเคยใช้บริการกับสแควร์วาแล้วประทับใจ…..ก็เลยแนะนำมา”

เนื่องจากคุณณรงค์ฤทธิ์เป็นวิศวกร  ทำให้ต้องการบ้านที่มีคุณภาพและเนียบมากที่สุดครับ

สถานที่ : โครงการพฤกษ์ลดา ถนน 345

มุมซ้าย มุมรั้ว มุมข้างบ้าน

โถงรับแขก

ดูลูกค้าทั้งหมดของเรา