โครงการ บลูเลอวารด์(รามอินทรา23)

dsc01091

เจ้าของบ้าน: คุณ ปาริฉัตร      DATE : 19 ตุลาคม 2553  

                “ดีมากๆ พูดได้ตรงจุดในเรื่องระบบไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง

          

SQW: คุณปาริฉัตรใช้บริการแบบโปรโมชั่น 2 ครั้ง  

dsc01094 dsc01095 dsc01033 dsc01016

ดูลูกค้าทั้งหมดของเรา