เอเทรี่ยม

dsc00511_re1

เจ้าของบ้าน:        คุณชาลิสา  

ต้องขอบคุณสแคร์วาด้วยค่ะ…..ช่วยทำให้เข้าใจในการตรวจรับคอนโดมากขึ้น

มีการอธิบายระบบต่างๆได้ละเอียด  พร้อมทั้งมีรายงานประกอบการตรวจด้วยค่ะ

 

สถานที่ : พหลสุทธิสาร  

 

dsc005091 dsc00510   dsc005081 dsc005071      

ดูลูกค้าทั้งหมดของเรา