โครงการค่าซ่าวิลล์ 2(ราชพฤกษ์)

dsc00173

เจ้าของบ้าน: คุณ ศิริวรรณ DATE : 2  กุมภาพันธ์  2554  

                “เจ้าหน้าที่น่ารัก ทำงานจริงจัง ละเอียดถี่ถ้วน ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของบ้านอย่างแท้จริง อบอุ่น เชื่อมั่น”         

SQW: คุณ ศริรวรรณเป็นแม่ของคุณปอนด์ ซึ่งเคยใช้บริการของสแควร์วามาแล้ว (ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงที่เชื่อมันใน สแควร์วา ครับ)  

dsc00172 dsc00176 dsc03922 dsc03972

ดูลูกค้าทั้งหมดของเรา