โครงการ บ้านกลางเมือง(ลาดปลาเค้า)

baanklangmuangkasetnawamin202

เจ้าของบ้าน: คุณ นรสรา DATE : 11 กุมภาพันธ์  2554  

                “เคยใช้ที่อื่นค่ะ อยากลองดูหลายๆที่ ค่ะ ชอบค่ะ”         

SQW: คุณ หมอ นรสรา ไม่ค่อยมีเวลา จึงให้สแควร์วาเข้าไปช่วยตรวจสอบ ครับ  

dsc04290 dsc04309 dsc04439 dsc04488

ดูลูกค้าทั้งหมดของเรา