โครงการ แกรนด์คาแนล(ดอนเมือง)

dsc03104

เจ้าของบ้าน: คุณ กนกวรรณ   DATE : 19  ธันวาคม 2553  

                “เป็นมืออาชีพ และมีความรู้เรื่องบ้านค่อนข้างดีค่ะ”

          

SQW: คุณ กนกวรรณ เป็นลูกค้าเก่า ครั้งนี้จึงใช้บริการแบบเหมา 3 ครั้ง  

dsc03105 dsc02990 dsc03106

ดูลูกค้าทั้งหมดของเรา