บริการทำความสะอาด (แบบที่ 1 – คิดเหมา)

หลักการ

บริษัทฯ ให้บริการทำความสะอาดพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจนเสร็จงาน ในอัตราตารางเมตรละ 50 บาทของพื้น ผนัง

รายละเอียดการให้บริการ

1. ราคาค่าบริการคิดจากพื้นที่ให้บริการได้แก่พื้นในบริเวณตัวบ้าน พื้นโรงรถ พื้นระเบียง ผนังบ้าน ประตูหน้าต่าง ฝ้า ผนังรั้วบ้าน และไม่รวมการให้บริการพื้นที่สวน

2. ราคาจ้างเหมานี้ขอบเขตงานเฉพาะงานทำความสะอาดเท่านั้น ไม่รวมถึงงานรื้อ ทุบ ย้ายเฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้หรือสิ่งปลูกสร้าง, กระสอบทราย และไม่รวมถึงงานทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของที่อยู่ในตู้, อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องครัว, เครื่องใช้เครื่องเรือนต่างๆ

3. บริษัทฯ ไม่รับทำความสะอาดงานพิเศษ อาทิเช่น ซักพรม ผ้าม่าน เป็นต้น

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หากลูกค้าที่ต้องการให้บริษัทฯ ทำความสะอาดวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ที่อ่อนโยน เช่น หินอ่อน

5. กรุณามัดจำ 2,000 บาท เพื่อทำการจองนัดวัน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-950-5799

หมายเหตุ การขจัดคราบรอยน้ำท่วม หรือเชื้อราบนผนังหรือกระจกอาจไม่สามารถขจัดออกได้ 100%

บริการทำความสะอาด (แบบที่ 2 – คิดตามจริง)

หลักการ

บริษัทฯ จัดแรงงานและเครื่องมืออุปกรณ์ให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำยก/ย้าย/รื้อ/ทำความสะอาดบ้าน ในอัตราวันละ 5,000 บาท (8.00น – 17.00น พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) พร้อมขนย้ายวัสดุเหลือทิ้งให้ในรัศมีไม่เกิน 200 เมตร (หากระยะทางเกินจากนั้นจะเป็นบริการขนทิ้งที่ yard ของบริษัท คิดเพิ่มอัตราเที่ยวละ 300 บาท เต็มรถบรรทุก 4 ล้อ)

รายละเอียดการให้บริการ

1. บริษัทฯ จัดหาแรงงานหัวหน้าทีมและลูกทีมรวม 4 คน (รวมคนขับรถทิ้ง หากใช้บริการ) ลูกค้าสามารถใช้แรงงานในการทำงานขน ทุบ รื้อ ย้าย ซ่อมแซมและทำความสะอาดได้ตลอดระยะเวลางาน

2. บริษัทฯ จัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค (จะเช็ดทำความสะอาดบ้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้รอบสุดท้าย) และอุปกรณ์ทุบรื้อบางประเภท

3. บริษัทฯ ให้บริการเป็นเวลา 8 ชั่วโมง (8.00น - 17.00น พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) การทำความสะอาดได้มากเพียงใดอาจขึ้นอยู่กับเนื้องานที่ต้องโยกย้าย รื้อถอน หรือขนาดของที่พักอาศัย หากเสร็จไม่ทันในวันเดียวกันและมีความประสงค์จะใช้บริการต่อในวันถัดไปกรุณา โทรนัดได้ที่ 02-950-5799 หากประสงค์จะให้ทำงานล่วงเวลา บริษัทฯ คิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 625 บาท

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายต่อสิ่งของที่ประสงค์จะให้รื้อ รวมถึงความเสียหายต่อเนื่องจากการรื้อ

5. บริษัทฯ ไม่รับทำความสะอาดงานพิเศษ อาทิเช่น ซักพรม ผ้าม่าน เป็นต้น

6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หากลูกค้าที่ต้องการให้บริษัทฯ ทำความสะอาดวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ที่อ่อนโยน เช่น หินอ่อน

7. บริษัทฯ บริการขนวัสดุทิ้งให้ในรัศมี 200 เมตรจากที่พักอาศัย โดยลูกค้าเป็นผู้จัดหาที่ทิ้งวัสดุให้ หากไม่สามารถจัดหาที่ทิ้งวัสดุได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่ขนทิ้งให้ บริษัทฯ มีบริการขนวัสดุทิ้ง โดยคิดเพิ่มอัตราเที่ยวละ 500 บาท ด้วยรถบรรทุก 4 ล้อ ครั้งละเต็มกะบะ (เศษของเที่ยวคิดเป็น 1 เที่ยว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขนของอันตรายหรือของผิดกฏหมาย

8. มัดจำ 2,000 บาท เพื่อทำการจองนัดวัน

หมายเหตุ การขจัดคราบรอยน้ำท่วม หรือเชื้อราบนผนังหรือกระจกอาจไม่สามารถขจัดออกได้ 100%

บริการทาสี

โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อประเมินราคา

เช็คอัตราค่าบริการ บริการอื่นๆ